Prace Koła Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Koło Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zostało założone w 2003 roku.  Zrzesza ono głównie studentów Instytutu Matematyki UP, którzy chcą „zarazić” innych swoją pasją do matematyki. Realizują to m.in. poprzez organizowanie  corocznych Ogólnopolskich  Sympozjów Kół Naukowych. Referaty wygłaszane podczas  Sympozjów cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczestników, co sprawia, że sale wykładowe zawsze wypełnione są po brzegi.

W 2014 roku zrodził się pomysł udokumentowania Sympozjów  poprzez publikacje artykułów powstałych na bazie  wygłoszonych referatów. Podjęto więc decyzję o założeniu własnego czasopisma, która została przychylnie  przyjęta przez Dyrekcję Instytutu Matematyki UP.  Pomysł ten spodobał się również innym pracownikom naukowym IM UP, którzy wyrazili zgodę na zostanie członkami Rady Redakcyjnej czasopisma.

Tak powstało czasopismo „Prace Koła Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie”, którego celem jest publikacja internetowa  artykułów związanych  z matematyką. Autorami artykułów są studenci, nauczyciele, pracownicy naukowi oraz inni pasjonaci matematyki.


No 3 (2016)

Spis treści

Articles

Conjugations in C^n PDF
Katarzyna Simik, Anna Wicher, Anna Zborowska
O izometriach liniowych oraz punktach ekstremalnych PDF
Paweł Wójcik
O zastosowaniach Combinatorial Nullstellensatz w pracy z olimpijczykami PDF
Jacek Dymel
Invariant subspaces, reflexivity, hyperreflexivity PDF
Marek Ptak
Stałe Harbourne’a konfiguracji rzutowych PDF
Mariusz Swornóg
Przyczynek do historii „epsilonistyki” PDF
Galina Sinkevich


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2450-3169